25
Zář

Rakousko-uherský bodák vzor 1890 na pušku Mannlicher vzor 1890

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: Výstroj & Výzbroj

První nožový bodák byl v rakousko-uherské armádě zaveden s puškou Mannlicher vzor 1886 ráže 11 mm. Vzhledem k tomu, že byly tyto opakovačky později rekonstruovány a starší hlavně nahrazeny hlavněmi novými v ráži 8 mm, je výskyt původních bodáků vzor 1886 s průměrem nákružku 17,5 mm velmi vzácný.

Upravené pušky musely být kompletovány s bodáky vzor 1888 nebo 1890, u nichž byl průměr nákružku zmenšen ze 17,5 mm na 16,5 mm. Bodáky vzor 1888 byly vždy velmi pečlivě zpracovány a jejich čepele byly vyrobeny z kvalitní oceli.
Nejstarší nožové bodáky byly značeny na příčce, přičemž na vnější straně bylo raženo písmeno výrobní série a výrobní číslo pušky, se kterou byl bodák kompletován. Na vnitřní straně příčky byla vyražena značka vojenské jednotky a číslo zbraně této jednotky. V průběhu první světové války, ve které byl nožový bodák co do četnosti druhým nejrozšířenějším typem po bodáku vzor 1895, byly útvarové značky místo na příčku vyráženy na plošce hlavice jílce.
Bodák vzor 1890 se od předchozího modelu liší zejména celistvostí nákružku postrádajícího stavěcí šroub a tvarem hlavice jílce, která již nevybíhá do ostrého nosce. Tento vzor byl zaveden i ve variantě určené pro krátkou pušku Mannlicher vzor 1890, která byla ve výzbroji námořnictva a některých technických jednotek. Současně byl používán s četnickou karabinou vzor 1890, jíž bylo vyzbrojeno četnictvo v rakouské části habsburské monarchie.

Bodák byl do sbírek VHÚ získán v roce 1948 převodem ze zbrojnice Terezín.