25
Zář

„Za císaře pána!“ aneb, jak vznikl tento web

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: O autorovi webu

Praha 7.9.2009
V roce 2008 jsem byl přáteli přizván, abych se poprvé účastnil Memoriálu Matěje Kuděje. Musím přiznat, že to pro mne nebyla až tak nová věc, neb jsem tuto happenigovou akci velmi dobře znal. Pochopitelně, že především z hospodských historek, které v pravý okamžik vytahovali kamarádi a spolustolovníci, zejména v Magister Kelley. Historek, je nespočet a jejich nositelé, nebo i tvůrci už si ani nepamatují, do kterého ročníku patří. Nechci tu popisovat, kterak jsme absolvovali Memoriál, že jsme byli druzí, co jsme vypili a jak to vypadalo U Pivrnce, kde byl cíl.
Memoriál jako takový se mi velmi zalíbil a k myšlence založit tento portál bylo velmi blízko. Bylo pochopitelně nutné vše konzultovat s organizačním výborem memoriálu, který zastupuje Miloslav „Míla“ Kilián. Myšlenka tak byla osvěcena a díky několika zapáleným lidem se zrodil www.memorilamatejekudeje.com.
 
Cílem toho portálu je především připomenutí osoby spisovatele, světoběžníka a dobrodruha Zdeňka Matěje Kuděje (patřícího do okruhu pražské bohémy kolem Jaroslava Haška), posílení „pozipivních“ tradic českého národa a přátelství mezi lidmi. Připomenutí kamarádství Z. M. Kuděje a J. Haška a v neposlední řadě nezapomenutelného Švejka. Naše cíle jsou pochopitelně i sociální. www.memorilamatejekudeje.com. totiž naleznete také na Facebook. Na tomto webu se snažíme rovněž mapovat jednotlivé ročníky. Za posledních již 15. ročníků obnoveného Memoriálu Matěje Kuděje, bylo nashromážděno mnoho materiálů. Drtivá většina je pochopitelně z ranku digitální fotografie. Ovšem jsou i tací, kteří si dodnes uchovávají výstřižky z denního tisku ba i celé vydání novinových plátků: „..to prej aby bylo patrno, co se jindá v zemi dálo.“Mimo tisku a internetových článků jsou však nejcennější trofejí Matějova pochodu „lejstra“ stvrzující konzumaci v občerstvovacích zařízeních. Tyto dokumenty se jednou budou dědit z otce na syna.
 
Při budování těchto galerií, děkuji především domácím archivům těchto ctěných pánů a dam: Jirka Vomáčka, Veronika Vomáčková, Miloslav Kilián, Ladislav Jakl, Adam Křikava, Tomáš Slabý a dalším.
 
Velké poděkování pak také patří Markétě, Tomášovi a Bětce. 
 
Pokud máte nějaký zajímavý nápad nebo dokument týkající se Zdeňka Matěje Kuděje, a myslíte, že by bylo vhodné ho umístit na tyto stránky, tak neváhejte, a napište mi.
Autor: Milan Kabrna
 
„Za císaře pána!“

„Císař pán neměl dragouny rád, voni mu posrali Bělehrad!

Von je poslal na Karpaty, voni mu je posrali taky!

Von se na ně moch jen … vysrat!“