Archiv pro Září, 2019

12
Zář

Atentát na Františka Ferdinanda d’Este

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: Franz. Ferd. d’Este

   in Franz. Ferd. d’Este

Atentát na Františka Ferdinanda d’Este, arcivévodu a následníka rakousko−uherského trůnu, byl spáchán 28. června 1914 v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny. Během vojenské přehlídky byl arcivévoda František Ferdinand napaden skupinou šesti atentátníků, jejichž vůdcem byl Danilo Ilić. František Ferdinand d’Este a jeho choť, Žofie Chotková, byli po bombovém útoku na kolonu vozů zastřeleni srbským separatistou Gavrilo Principem.

Přečtěte si zbytek článku »

12
Zář

František Ferdinand d’Este

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: Franz. Ferd. d’Este

   in Franz. Ferd. d’Este

Celým jménem František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria arcivévoda Rakouský – Este (18. prosince 1863, Štýrský Hradec – 28. června 1914, Sarajevo) byl následník rakousko-uherského trůnu a synovec císaře a krále Františka Josefa I. V zemích Koruny české vlastnil panství a zámky Konopiště a Chlum u Třeboně. Dne 28. června 1914 byl v Sarajevu na něj a jeho manželku vévodkyni Žofii z Hohenbergu spáchán atentát, kterému oba manželé podlehli.

Přečtěte si zbytek článku »

12
Zář

c. k.; c. a k. (německy též k.k.; k. u. k.; k. und k. nebo k. & k.)

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: C. a K. Mocnářství

   in C. a K. Mocnářství

Jedná se o zkratky  z období tzv. dvojí monarchie Rakousko-Uherska v letech  1867 až 1918, kdy rakouský císař zároveň vládl jako uherský král. Označují v monarchii příslušnost ke správě celé monarchie nebo k zemským správám, přitom co patřilo pod správu panovnického domu neboli oběma částem monarchie bylo označováno c.a k. (císařský a královský) německy k.u.k. ( kaiserlich und königlich).

Přečtěte si zbytek článku »

12
Zář

Zeměbranecké knoflíky Rakousko Uherských pluků

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: C. a K. Mocnářství

   in C. a K. Mocnářství

Pro jednoduché rozlišování je rovnou potřeba napsat, že zeměbranecké pluky jsou ty s číslem. Byly to jednotky u kterých si naší pradědové odbývali základní vojenskou službu. Řadové pluky čísla knoflíků neměli, lišili se od sebe barvou. Díky Pilotovi mohu přidat několik fotek do tohoto článku, pokud máte další čísla rád je doplním. Uváděné informace v článku odpovídají roku 1915, u některých jednotek mi určité informace chybí, pokud je někdo má k dispozici, rád je doplním.

Přečtěte si zbytek článku »

12
Zář

Rakousko-Uhersko

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: C. a K. Mocnářství

   in C. a K. Mocnářství

Rakousko-Uhersko (německy Österreich-Ungarn; maďarsky Osztrák-Magyar Monarchia, oficiální název V Říšské radě zastoupená království a země a země svaté Štěpánské koruny uherské) byl státní útvar existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, který vznikl přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv. rakousko-uherského vyrovnání v únoru 1867.

Přečtěte si zbytek článku »

12
Zář

Pátrání po skutečné trase eskorty se Švejkem

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: 10. kapitola

   in 10. kapitola

Jak známo, Memoriál Matěje Kuděje opírá se svými pravidly o 10. kapitolu prvního dílu knihy: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Tato kapitola je v románu poměrně dobře definována a  místopisně popsána. Pojednává o tom, kterak Švejka vede eskorta k polnímu kurátovi Katzovi. Na základě digitálního zpracování dobových dokumentů Městské knihovny v Praze, detailní četby této kapitoly a v neposlední řadě s přispěním mnoha dalších zdrojů, vznikl tento článek.

Přečtěte si zbytek článku »

12
Zář

Rok 1996 – 3. ročník

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: Výsledky ročníků

   in Výsledky ročníků

Vítězná hlídka: Nikodém, Kilián, Jakl

Trasa tohoto ročníku nám bohužel není známa. Pokud máte nějaké dobové materiály, ze kterých by bylo možné vystudovat trasu, případně nějaké bližší info o tomto ročníku, kontaktujte nás. Děkujeme.

Přečtěte si zbytek článku »

12
Zář

Memoriál Matěje Kuděje v souvislostech

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: Historie Memoriálu

   in Historie Memoriálu

Vítejte na stránkách Obnoveného Memoriálu Matěje Kuděje. Jsme rádi, že se o tuto akci zajímáte. Zde najdete informace nejen o putování, ale rovněž o Matějovi.

Obnovený Memoriál Matěje Kuděje je akce, kterou svoláváme vždy koncem října. Pro nezasvěcené, by se dala charakterizovat jako „putování od hospody k hospodě“. Duch akce je však opřen o kořeny literární a z našeho pohledu je tak mnohem hlubší. Zdeněk Matěj Kuděj, dobrodruh a nejlepší přítel Jaroslava Haška, je slavnou postavou pražské bohémy. Procestoval Ameriku na nákladních vozech, byl zajatcem v Rusku, protože se podobal hledanému anarchistovi. Jako spisovatel psal především o tom, co ve svém nepokojném životě prožil. Některé situace z Haškových knížek pocházejí přímo z jejich společných kousků, nebo z vyprávění Matěje Kuděje. Samotný memoriál je založen na desáté kapitole z Dobrého vojáka Švejka – pasáže, kdy vede eskorta Švejka přes Prahu. Švejk eskortu cestou ožere, a místo aby vedla ona jeho, vede on ji. Memoriál Matěje Kuděje má tradici v šedesátých letech, v době happeningů, tehdy se několikrát uskutečnil. Začátkem normalizace byly státní mocí podobné aktivity zrušeny a závod znovu oživili původní účastníci a jejich přátelé. Proto přízvisko „obnovený“.

12
Zář

Díl první V ZÁZEMÍ Kapitola 10. ŠVEJK VOJENSKÝM SLUHOU U POLNÍHO KURÁTA

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: 10. kapitola

   in 10. kapitola

Jak známo, Memoriál Matěje Kuděje opíráse svými pravidlo Znovu počíná jeho odyssea pod čestným průvodem dvou vojáků s bajonety, kteří ho měli dopravit k polnímu kurátovi. Jeho průvodčí byli mužové, kteří se doplňovali navzájem, Jestli jeden z nich byl čahoun, druhý byl malý tlustý. Čahoun kulhal na pravou nohu, malý voják na levou. Oba sloužili v týlu, poněvadž byli kdysi do války úplně zproštěni vojenské služby.

Přečtěte si zbytek článku »