12
Zář

c. k.; c. a k. (německy též k.k.; k. u. k.; k. und k. nebo k. & k.)

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: C. a K. Mocnářství

Jedná se o zkratky  z období tzv. dvojí monarchie Rakousko-Uherska v letech  1867 až 1918, kdy rakouský císař zároveň vládl jako uherský král. Označují v monarchii příslušnost ke správě celé monarchie nebo k zemským správám, přitom co patřilo pod správu panovnického domu neboli oběma částem monarchie bylo označováno c.a k. (císařský a královský) německy k.u.k. ( kaiserlich und königlich).

Co náleželo zemské správě ve Vídni, tedy i Čechy a Morava bylo označováno c.k. (císařský-královský) německy k.k. kaiserlich-königlich.

Země Uherské koruny používala zkratky m.k. německy k.u.