25
Zář

Tisková zpráva 2013

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: Tiskové zprávy

20. slavnostní ročník Memoriálu Matěje Kuděje startuje v sobotu, 19.října 2013 !!

PRAHA – V sobotu, 19. října 2013, se v Praze uskuteční již 20. slavnostní ročník známé happeningové kulturní akce Memoriál Matěje Kuděje. Sraz účastníků a sympatizantů je ve 14:00 na pražském Pohořelci (u tramvajové zastávky Pohořelec). Slavnostní nástup v dobových rakousko-uherských uniformách typu „Švejk“, účastnit se budou i markytánky, oslavné proslovy, hudba, zpěv a posléze start akce jsou předpokládány na uvedeném místě cca ve 14:30 hod.

Cílem akce je připomenutí osoby spisovatele, světoběžníka a dobrodruha Zdeňka Matěje Kuděje (patřícího do okruhu pražské bohémy kolem Jaroslava Haška), posílení „pozipivních“ tradic českého národa a přátelství mezi lidmi. Pro připomínku kamarádství Kuděje a Haška, jejich společné lásky k bohémskému životu, literatuře a pivu opět poslouží 10. kapitola z Osudů dobrého vojáka Švejka, kdy je Švejk dvěma svými strážci eskortován z Hradčan. Cestou se ovšem všichni tři zastaví v několika pražských hospodách a „vožerou se jako dobytek“. Stejně tak budou v sobotu opět startovat z pražského Pohořelce v časových intervalech tříčlenné hlídky v rakousko-uherských vojenských uniformách, jejichž povinností bude zastavit se na stejné cestě v předem stanovených pražských lokálech a tam realizovat předepsanou konzumaci. Hlídky vojáků doplní i hlídky markytánek.První zastávkou bude hospoda U Černého vola na Loretánském náměstí a cíl bude v hospodě U Pivrnce v Maiselově ulici. V běžných ročnících se současně jedná o „závod“, hlídkám je měřen čas, ve kterém památnou trasu absolvují. Při letošním, kulatém slavnostním ročníku lze očekávat řadu překvapení. Předpokládá se, že účastníky akce přijdou opět pozdravit i příbuzní Z. M. Kuděje a Jaroslava Haška.

Zdeněk Matěj Kuděj : * 24.11.1881 Hořice (v Podkrkonoší)

+ 8. 8. 1955 Litomyšl

Vlastním jménem Zdeněk Marian Kuděj,patřil do okruhu pražské bohémy
kolem Jaroslava Haška (J. Lada, E.A. Longen, F. Sauer, F. Langer, J. Panuška a další). V letech 1903 až 1909 procestoval USA a Kanadu, živil se jako dělník, umývač nádobí, farmář, plavčík, kovboj, zlatokop. Po návratu pracoval jako zednický přidavač, začal své zážitky z cest literárně zpracovávat („Bídné dny a jiné povídky“, „Majitel zlatých dolů a jiné povídky“), sblížil se s J. Haškem a sdílel s ním společnou domácnost. V roce 1912 podnikl cestu do Ruska, kde byl v Kyjevě zatčen pro podobnost s anarchistickým zločincem. Po půlroční vazbě byl vypovězen ze země – své zážitky popsal v knize „Hostem u baťušky cara“. V letech 1913-1914 podnikl s Haškem a přáteli řadu toulek po Čechách, které opět zpracoval v knihách „Ve dvou se to lépe táhne“ a „Když táhne silná čtyřka“. Za 1. světové války narukoval kvůli zdravotním problémům až v r. 1917, sloužil jako vojenský písař u biskupa vojenské služby, poté byl superarbitrován pro předstíranou duševní chorobu. Ve dvacátých letech minulého století prožil několik roků na Podkarpatské Rusi („Horalská republika“). Nejvíce si však oblíbil kraj kolem Lipnice a Ledče nad Sázavou. Přispíval hojně do novin a časopisů – Zlatá Praha, Právo lidu, Národní obzor, Lidové noviny, Světozor, Národní listy aj. Jeho literární dílo vyniká zejména autenticitou, humorem a dokumentární hodnotou. Po roce 1945 publikoval již jen sporadicky v regionálním tisku.